دانلود آهنگ جدید

دانلود آهنگ شهرام ناظری به نام مقام مجنونی

ده رمانِ زامان، دَرده گه یْ کاریم (ای درمان درد زخم های کاری ام)
هامْ رازِ نالَه یْ ، شُوان بی داریم (همراز ناله یِ شب های بیداری ام)
راحَتی جَستی مِیْنَتْ بارَگَم (ای آرامش بخش این جان محنت بار من)
مَرحمِ سینه یْ پِر ژِه خارَگم(تسکین این دل پر از خارم)
آیْ را حَتی جَستی مِیْنَتْ بارَگَم(ای آرامش بخش این جان محنت بار من)
مَرحمِ سینه یْ پِر ژِه خارَگم(تسکین این دل پر از خارم)
کُوا لِیْلی، نیا لِیْلی، چیا لِیْلی (کجاست لیلی من، لیلی من نیست، لیلی من رفته)
خیال دُ وِیْ تُاو نیشْتَنِ وَ جَرْگَم (فکر وخیال تو به گونه ای بر وجودم نشسته ]و مرا می آزارد که[)
وَه دوریتْ قَسَمْ ، رازیمُ وَ مَرْگَم( به دوریت سوگند، به مردنم راضیم)
هی چه مانمَ ریژاوْ، روخسارَم زرْدَه ن له داخِ یارانْ پیرانِمُ کَردَنْ( اشک چشمانم مانند ریجاب ] نام رودی پر آب در بخش ریجاب از توابع کرمانشاه[ جاری است و رخسارم زرد گشته، غم دوست پیرم کرده )
آیْ شَرطِِمْ شَرطیوَنْ، مَجْنونْ شَرط کَردَ ن (عهد من همان عهدیست که مجنون بست:)
لِیْلِی مِن تونی تا وِ رویِ مَردَنْ(لیلی من تا زمان مردنم، تو خواهی بود)
کُوا لِیْلی، نیا لِیْلی، چیا لِیْلی (کجاست لیلی من، لیلی من نیست، لیلی من رفته)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دانلود آهنگ جدید دانلود موزیک جدید دانلود آهنگ جدید ایرانی دانلود آهنگ ساری موزیک