دانلود آهنگ جدید

دانلود آهنگ جدید امیر عرفانی به نام گراسیاس

Gracias
To you your skin like Acacias

Gracias
You stay with me after many years

Gracias
god help us to make our life nice

Gracias
thank to god we’re one of arias

Gracias
Gracias
Gracias
Gracias

After a Hard Day
See me as your child
I promise to love you
For the rest of my life

Gracias
Sorry, my life

Gracias
is surrounded by men

Gracias
Every time I leave here

Gracias
Its not known when I’ll return

Me Amor
Everything you want

Me Amor
You are my shine star

Me Amor
Gracias for me for this life

Me Amor
Si si si Me Amor

After a Hard Day
See me as your child
I promise to love you
For the rest of my life

After a Hard Day
See me as your child
I promise to love you
For the rest of my life

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دانلود آهنگ جدید دانلود موزیک جدید دانلود آهنگ جدید ایرانی دانلود آهنگ ساری موزیک