دانلود آهنگ جدید

دانلود آهنگ جدید پیمان علیجانی به نام میرزا کوچک

کۊلی دیم،کاس ٚچۊم پۊرپۊشت ٚابرۊ

شیر ٚکۊل،چارشؤنه،پاتیج ٚآهۊ

زمین تی هیکل-ه چۊره تنأگیت؟!

راشؤن-ه تأنه زأ تی گردن ٚلو

مره ایمشؤ یا چلله‌أ‌‌ شؤ ندأره
می همرأ پۊر زماته چلله قأره

ای ورفؤنˇ سرˇ سۊرخئن‌-ه بئینأ
می دیلˇ خۊن‌أجی نخشˇ نیگأره

تایسه سی ته شؤ أزمیت بگیتأم
می ایقبال چلله شؤ تۊرشˇ أنأره

زۊمۊسؤن مۊ تره پیرأسسه مننئم
دؤنی تۊ در بیأردی می دمأر-ه

زۊمۊسؤن دؤنی می کئن-‌ه وأچأنی؟
می پئر ؤ مأر-ه، می خاخۊر، برأر-ه

سیویدˇ رۊ دأری عاشۊق تۊرأکۊن
ایمأ آدم کۊشی این دئه چی کأره؟

ایسه چلله‌-أ مره مززه بیأردی؟
هلأ تی چاقۊ می قلت‌-ه فزأره
می تقصیر بگو چیسه بدونم
می جور با چره ارسو بشونم
مگه چی درفکم کاکول سفیده
مران هو پیر کو مورسون جوانم

زۊمۊسؤن تۊ أمی میرزأ-أ بکۊشتی
بخۊشأنی أمی هۊ راشˇ دأر-ه

زۊمۊسؤن چئلˇنؤ، یادأ گۊدی نأ؟
أمی کاکۊ، بۊنˇ رچ جؤر قطأر-ه؟

چقد أرسۊ یؤ خۊن-‌ه هؤ فۊدۊشتی
پلنگؤن‌-ه دسأدأى چاربدأر-ه

اۊشؤن‌-ه تۊ بؤگۊ گه جاهیلی بۊ
ألؤن چی خۊن دره چاک‌‌ ؤ رۊبار-ه؟

سیویدˇ رۊ، سیا دیل، چی بۊگؤم مۊ
تی خۊبی ؤ بدی یک در هیزاره

ایسه چلله‌-أ مره مززه بیأردی؟
هلأ تی چاقۊ می قلت‌-ه فزأره

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دانلود آهنگ جدید دانلود موزیک جدید دانلود آهنگ جدید ایرانی دانلود آهنگ ساری موزیک