دانلود آهنگ جدید

دانلود آهنگ جدید ایضا یه نام کیش و مات

توي دلم حرفاي تلخيه وقتيکه وا ميشم تو اهنگ، تا ميرم تو راهم، به سمتيکه سختيه تاديدم
روي چهرت تصوير غمگين مردي که رنجيده تکليف من چيه وقتي که هرکي يه سمتيه
بازيگر بود ادم، بازي گردوناشم
پيدا نيس ولي تا ميگم اگه تقدير من اينه هرچي بفهمي که شب تيره تر ميشه
سنگينه حرفي که واست ميشه يه زخم زبون
غروبا نداره ديگه رنگ اذون
چرا هرچيکه بد بوده باز ميريم ما سمت همون
وا ميشه رو به دلتنگي چرا پنجرمون
يه مشت نقاب که روشون رنگي ا خنده نبود
منو ميفهمي اون روزي که نزديک ترينتم يهو رد شه ا روت
وقت سختي ادماي خوب کم شه پهلوت
شده گفتن بعضي حرفا سخت
بغض ميشه بعضي وقتا حرف
چي اومد سر ديروزمون که يعني فردا رفت
تو اين لباسا کم ديدم آدم
جوري که مشکله خنديدن واسم
خوش بوده هرکي ام با من
پشتم ميگه هرچي دربارم
باشه بد من
باشه حتما
ولي بالا سريت که ديد من توي مشکلت تا خ*ايه رفتم
اما روز سختمو ديديو پامو گرفتي تو جاي دستم

ولي يهو ديدي بازي برگش، سمتته هر چيکه دادي از دس، ديگه وقتشه وايسي تو روم چون پشت ما اندازه کافي حرف هست، پر تلخيه گاهي حرفم، شايد، برعکس انتظاري باشه که تو داري از من، زندگي منو بازي داد، من زندگي رو بازي کردم

اما راه قصه بازه باز، باختن به من يه حس تازه داد، وقت رشد و انفجار ماس، ميريم جلو با يه اقتدار خاص، واي ميسم روي اوج آرزوت حتي با اين اسم ناشناس، اين پرچم ديگه حيف باشه بات

حرف زياده فرصت کمه، وقتي عمل هست گفتن بده،
واسه بخشش مياد روزي اوني که خنجر پشتم زده
اين مني که روبروته از ديروزش محکم تره
يک عمر نوشته و پاک کرده اگه رو نوشته هاش قفلن همه

ميگيري ياد هر طرفي نپري، ميبيني با يه مشت عوضي طرفي، ميبازي ميخوري نزني نبري،هرچي بدويي عقبي الکي، نيست از هيچ ثمري خبري،

منمو هدفه، قلمو کلمه، همه رو طرفه، غممو بلده، سرمو شرفه، شبمو هوسه، تنمو نفسه، عوضو غرضه، قسمو رپمه

بلند بگو که ميتوني هان، تمومه نفسه پيزوري هات، اوني که بوده تو بي پولي بات،بگو ميموني پاش، مهم ني ديگه چي بودي داش، ميشه قصرتو ا يه ويروني ساخت

زندگي سخت تره از ايني که نشون ميده بدون اينه هرکسيو ديدي مشکلات اونم يه جوريه همه خوبيه ادما به دوريه، ولي خودتو بساز يه جوريکه، ببيني همه رو يه جور ديگه

گاهي ميکشم عقب هر جايي رو که پام بپيچه، بعضي وقتا هست دلو جيگر جرات نيست ساندويچه، بايد نفس بگيري شروع بکني يه رانده ديگه، بزنش زمين درست جايي که ميخواد ا پيروزي کام بگيره

شايد من بازيچم، تا کيش و ماته بازي شم، اما اون سربازي ام که پايان بازي ميشه وزير، که پيروزي رو ميده نويد، مگه ميشه نديد، اينجا از کوچيک تا بزرگشو ميشه خريد
از آرزوش يه باور ساخت، بازنده ني ولي اين بازي رو به داور باخت، زندگي اينو يادم داد، که شايدهات بايد بشه بايدهات،
چرا، نزديک ميشمو بد ميشه واسم هرچيزي که خوب باشه از دور
چرا، وقت سختي رفتن همه حتي اونيکه ميگفت عاشقم بود
رفت، واقعا زود،من موندم ماته مبهوت
اما مهم ني ما از ياد خيلي وقته برديم،هرکسي ام تز دوستي ميداد از اون بيشتر ضربه خورديم،
اوضاع داره ميشه روز به روز بد، گرگن همه توي پوست گوسفند، خوب بلدن وقتي داري نون تو سفره زور چپون شن، دوسته خوب شن، ولي پشتت نيستن جوري که روبروتن
اينو فهميد هرکي سختي کشيد، که يک مرد خوبو کم ميشه ديد، تعداد دوستات بستگي داره به نقدينگيت،
قسم به اشکاي پاک مادرت، که يه مشت از خاکه اخرت
پس، از مرگ نترسو زندگي کن پاي باورت

جا داره واسه تو بگم از اين ادما که تو رو سر جيب پر پولو
جيره خودشونو ميخوانتو نياد اون روزي که بشه خر تو بمونه گيره پلشونو
داري تو نفسو برو راهو بگو ميتوني بزني زمين هدفو که دوباره بسازي همين طرفو که نذاري فاصله بگيره دوباره مسير ازمونو
اين باشه کمي صدقه سرمو سرم به تنمو نمي ارزه و نسخ همه مو طرف غممو نميرم که تو، بموني يجوري بتوني بدوني آمارشو، حرمت داره زيرزمينو پس ميديم ما تاوانشو، واسه طلوع سکوت عبور کلمات آماده شو،
نفساي شب بغل درد، هوساي بد عوض درک، قدماي من طرف مرگ، ديدي باز، کي شنيد که زيرزمين چي ميخواس، کي شنيد که زيرزمينو ميشه ديد، کي شنيد که زيرزمين چي کشيد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دانلود آهنگ جدید دانلود موزیک جدید دانلود آهنگ جدید ایرانی دانلود آهنگ ساری موزیک